CMS چیست؟

وردپرس قدرتمند ترین سیستم تولید متواست که شما می توانید بنای یک تجارت را با اون راه اندازی کنیپ

author-avatar

درباره محسن کاظمی فرد

علاقه من به فناوری اطلاعات صرفا در بعد تکنیک آن خلاصه نمی شود، روندی آغاز شده است که در بستر آن می توان برای اولین بار بی هیچ بهانه ای بشر را درک کرد.