بهنام مهدوی

کارشناس فناوری

معرفی مختصر:

من بهنام در سرزمین مایکروسافت زندگی میکنم 

مقاله ها

بهنام مهدوی

کارشناس فناوری

معرفی مختصر

بهنام مهدوی معروف به پشم کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه نیو کنگ کرمانشاه می باشد او علاقه خاصی به چشم چرانی و هوس بازی دارد.

مقاله ها

ورود به آپورا

اگر حساب کاربری ندارید از لینک زیر بسازید

به آپورا خوش آمدید

ورود به آپورا

به آپورا خوش آمدید