بهنام مهدوی راد

کارشناس فناوری

معرفی مختصر:

من بهنام مهدوی راد هستم، توسعه‌دهنده ابزارهای مرتبط با مایکروسافت، از جمله Web، API، Winforms، WPF و… عمدتا با زبان سی شارپ و فریمورک ASP.NET Core و یاگاه داده Microsoft SQL Server کار می کنم.

مقاله ها

بهنام مهدوی راد

کارشناس فناوری

معرفی مختصر

من بهنام مهدوی راد هستم، توسعه‌دهنده ابزارهای مرتبط با مایکروسافت، از جمله Web، API، Winforms، WPF و… عمدتا با زبان سی شارپ و فریمورک ASP.NET Core و یاگاه داده Microsoft SQL Server کار می کنم.

مقاله ها

ورود به آپورا

اگر حساب کاربری ندارید از لینک زیر بسازید

به آپورا خوش آمدید

ورود به آپورا

به آپورا خوش آمدید