ضرورت عزت نفس در کار و زندگی

بدون دیدگاه
عزت نفس در آپورا جز مهمترین و اساسی ترین درس ها در زمینه توسعه شخصی محسوب می شود. از نگاه ما این مبحث آنقدر حائز اهمیت است که اگر کاربران ویژه  آپورا بتوانند با دقت و صبر دروس عزت نفس را به پایان رسانده و تمرین ها را با انجام دهند. می توان ادعا کرد که نیمی از … ادامه مطلب ضرورت ...

ادامه مطلب