چهره زیبای عزت نفس

بدون دیدگاه
 تا به اینجای کار در سری درس های عزت نفس طرحی کلی از این ویژگی مهم و سرنوشت ساز ارائه نمودیم. گفتیم عزت نفس یک نیاز بقایی است و آن را توضیح دادیم. در جایی دیگر به ستون های اصلی عزت نفس و دو بال اصلی یعنی حرمت نفس و باور خودتوانمندی اشاره نمودیم. حال در این … ادامه مطلب چهره ...

ادامه مطلب

باور خودتوانمندی شاه بال موفقیت های بیرونی

بدون دیدگاه
 در درس قبلی به معرفی حرمت نفس یا (Self-recpact) پرداختیم حال به معرفی بال دوم، یعنی باور خودتوانمندی (Self-Competence) می رسیم. این ویژگیِ خاص که ما آن را شاه بال موفقیت های بیرونی می نامیم. در بین عموم معمولا به اعتماد به نفس معروف است. اما باور خود توانمندی که ما مدنظر داریم کمی گسترده تر … ادامه مطلب باور ...

ادامه مطلب

حرمت نفس (Self-respect) زیر بنای عزت نفس

بدون دیدگاه
 در درس تعریف عزت نفس دیدیم که این ویژگی دارای دو بال است یکی حرمت نفس و دیگری خود توانمندی. حال می خواهیم زیر بنای عزت نفس و عامل شماره ۱ یعنی حرمت نفس (Self-respect) را بررسی نموده و آن را بهتر بشناسیم و درک کنیم. حرمت نفس معمولا آن قسمت از عزت نفس است که … ادامه مطلب حرمت ...

ادامه مطلب

عزت نفس ویژگی اکتسابی است یا موهبتی خدادادی ؟

بدون دیدگاه
 در ادامه سری درس های عزت نفس این بار در پی جواب دادن به این سوال هستیم که آیا عزت نفس ویژگی اکتسابی است یا موهبتی خدادادی در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بعضی عزت نفس را ثابت می دانند. که در دوران کودکی شکل گرفته و تا آخر عمر با انسان همراه است. و بعضی … ادامه مطلب عزت ...

ادامه مطلب

سندروم ایمپاستر و موفقیت هایی که در خطر هستند

بدون دیدگاه
 در این درس از سری دروس عزت نفس می خواهیم به سندرومی اشاره کنیم که معمولا انسان های موفق به آن مبتلا می شوند. نام این سندروم ایمپاستر است. دلیل معرفی این سندروم در آپورا شناساندن جنبه های عملی تر عزت نفس است. کسانی که دچار این سندروم می شوند معمولا انسان های موفق و … ادامه مطلب سندروم ...

ادامه مطلب

تفاوت عزت نفس با حس غرور و مباهات به خود

بدون دیدگاه
  بسیار اتفاق می افتد که  ما در زندگی واژه ها را بجای یک دیگر به کار می بریم و بدون درنظر گرفتن بار معانی آن واژه و ندانستن تعریف واضحی از آن این ویژگی ها را به هم نسبت داده و بجای هم بکار می بریم. آپورا در این درس قصد دارد که احساس … ادامه مطلب تفاوت ...

ادامه مطلب

عزت نفس در هرم مازلو

بدون دیدگاه
در ادامه سری درس های عزت نفس می خواهیم به بررسی هرم مازلو بپردازیم. خاطر نشان می کنم که در اینجا قصد تشریح این مدل را نداریم و تنها به بخشی که به این سری از دروس مرتبط است می پردازیم. در مورد عزت نفس گفتیم که ابتدا باید ضرروت عزت نفس را درک نمود … ادامه مطلب عزت ...

ادامه مطلب

تعریف عزت نفس

بدون دیدگاه
در درس قبل با ضرورت عزت نفس آشنا شدیم، حال می خواهیم به تعریف عزت نفس بپردازیم. پی بردیم که عزت نفس چقدر برای موفقیت در زندگی و کسب و کار مهم است. با چه ویژگی های اخلاقی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد. و کمبود آن چه آسیب هایی می تواند به زندگی و کسب … ادامه مطلب تعریف ...

ادامه مطلب

ضرورت عزت نفس در کار و زندگی

بدون دیدگاه
عزت نفس در آپورا جز مهمترین و اساسی ترین درس ها در زمینه توسعه شخصی محسوب می شود. از نگاه ما این مبحث آنقدر حائز اهمیت است که اگر کاربران ویژه  آپورا بتوانند با دقت و صبر دروس عزت نفس را به پایان رسانده و تمرین ها را با انجام دهند. می توان ادعا کرد که نیمی از … ادامه مطلب ضرورت ...

ادامه مطلب

سری مهارت عزت نفس

بدون دیدگاه
عزت نفس یکی از اساسی ترین  ویژگی ها در زندگی و کسب و کار است. بدون داشتن آن ما از توانایی رسیدن به موفقیت محروم می شویم. از واقعیت ها دور هستیم و  بین ما و اهدافمان همیشه فاصله وجود دارد. در روابط با همسر، فرزندان، دوستان و همکاران دچار مشکل هستیم. در کسب و کار و … ادامه مطلب سری ...

ادامه مطلب