آپورا به چه معناست

آپورا کلمه ای کردی به معنی دورهم جمع شدن است و مفهوم آن به تعدادی انسان اطلاق می شود که در مکانی برای مشورت جمع می شوند. “شبکه توسعه مهارت های شخصی و کسب و کار آپورا” با وام گرفتن از این مفهوم در در پی این هدف است که مهارت های شخصی و سیستمی را در وجود کاربرانش گرد آورده تا بتوانند در بزنگاه اقدام و عمل بهترین نتیجه را کسب نمایند.

لوگو آپورا

سه گانه موفقیت در آپورا

گام اول توسعه فردی

با مطالعه رفتارها و مهارت های اخلاقی در کارآفرینان می توان به این نتیجه رسید که موفقیت بدون توسعه شخصی امری محال است و کسانی می توانند موفقیت را در آغوش بگیرند که برای توسعه ی مهارت های شخصی خود زمانی را اختصاص دهند.

گام دوم توسعه کسب و کار

شرکت های مدرن امروزی دیگر نمی توانند در شرایطی اداره شوند که تنها چند نفر در سمتی وظیفه فکر کردن را داشته باشند و دیگران تنها عمل به دستورات را دنبال کنند ما نیاز داریم بتوانیم مهارت توسعه نیروی انسانی را یاد گرفته و با صنعت علمی تر آشنا شویم.

گام سوم آغاز ماجرا...

در گام های اول و دوم ما به صورت عمومی با مفاهیم و مهارت هایی آشنا می شویم در آغاز ماجرا صنایع را تخصصی تر دنبال کرده و از آگاهان و متخصصان حوزه های مختلف برای بهبود روند آموزشی استفاده می کنیم و بروز ترین دستاورد ها را به کاربران ارائه می نماییم

کاربران در آپورا

کاربران در آپورا شامل سه گروه می شوند:

  1. کاربرانی که بدون  ثبت نام وارد سایت می شوند و شروع به مطالعه محتوای رایگان می کنند این اشخاص تنها می توانند به ۳۰٪ محتوا دسترسی داشته باشند ما به آن ها کاربرای غیر فعال می گوییم. 
  2. کاربرانی که در سایت  ثبت نام کرده اند و شروع به مطالعه محتوای رایگان می کنند این اشخاص تنها می توانند به ۵۰٪ محتوا دسترسی داشته باشند ما به آن ها کاربران آزاد  می گوییم. 
  3. کاربرانی که در سایت  ثبت نام کرده اند و اشتراک خریداری کرده اند این اشخاص می توانند به ۹۰٪ محتوا دسترسی داشته باشند ما به آن ها کاربران ویژه می گوییم. 
  4. کاربرانی که در سایت  ثبت نام کرده اند و اشتراک خریداری کرده اند و در بحث ها حضوری فعال دارند  این اشخاص می توانند به ۱۰۰٪ محتوا دسترسی داشته باشند ما به آن ها کاربران آپورا می گوییم.