تعریف عزت نفس

بدون دیدگاه

تعریف عزت نفس

در درس قبل با ضرورت عزت نفس آشنا شدیم، حال می خواهیم به تعریف عزت نفس بپردازیم. پی بردیم که عزت نفس چقدر برای موفقیت در زندگی و کسب و کار مهم است. با چه ویژگی های اخلاقی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد. و کمبود آن چه آسیب هایی می تواند به زندگی و کسب و کار برساند.

در ادامه قصد داریم به تعریف عزت نفس (Self-esteem) پرداخته و مختصری در مورد حرمت نفس (Self-respect) و باور خودتوانمندی (Self-efficacy) توضیح دهیم.

یکی از حوزه هایی که در بین  صاحب نظرانِ روانشناسی در تعریف آن اختلاف وجود دارد عزت نفس می باشد. ما در تدوین این سلسله دروس سعی کردیم از بین صاحب نظران این حوزه از تعاریف کسانی استفاده کنیم که دارای جامعیت و شهرت بوده و نظریاتشان مقبول جامعه علمی است.

در این بین ما بیشتر دیدگاه های ناتانیل براندن را برگزیده ایم که عمری را بر سر تحقیقات در زمینه عزت نفس گذرانده است. و تالیف زیادی در این زمینه به یادگار گذاشته. پس هرکجا که ما در آپورا در مورد عزت نفس صحبت می کنیم، مفهوم مد نظر ما برگرفته از دیدگاه های ناتانیل براندن است.

تعریف عزت نفس در مدلی دو عاملی:

از نظر ناتانیل براندن عزت نفس دارای دو عامل اساسی و اصلی است که ما این دو عامل را مانند دو بال یک پرنده در نظر می گیرم که پرواز صحیح و سالم بدون این دو بال یا مشکل است یا غیر ممکن.

فقدان هر کدام  از این عوامل باعث می شود که ما دچار کمبود عزت نفس شویم و نتوانیم در زمینه های اساسی زندگی به موفقیت، آنگونه که شایسته ماست دست یابیم. این دو عامل شامل:

  1. احساس اطمینان در برخورد با چالش های زندگی: باور خود توانمندی  (Self-efficacy)
  2. احساس داشتن صلاحیت برای خوشبخت شدن: احترام به خود یا حرمت نفس (Self-respect)

می باشد پس هنگامی که از عزت نفس بالا صحبت می کنیم. در حقیقت نگاهمان به این دو ویژگی توامان است. در زیر به تشریح هر کدام از این ویژگی ها به صورت مختصر می پردازیم.

باور خود توانمندی  (Self-efficacy):

باور خودتوانمندی داشتن اطمینان به عملکرد ذهن است یعنی این که من باور داشته باشم توانایی فکر کردن، درک کردن، آموختن، انتخاب کردن و تصمیم گیری دارم. به این معنا که بتوانم نیازها و خواسته های خود را درک کرده و برای رفع آنها به خود اعتماد داشته باشم. و در خود این توانایی را ببینم که می توانم در برابر چالش های زندگی از خود پایداری نشان داده و آن ها را حل نمایم.

احترام به خود یا حرمت نفس (Self-respect)

احترام به خود یا حرمت نفس به معنی اطمینان داشتن به ارزش خود است. یعنی اینکه این حق را برای خودم محفوظ می دانم که شاد بودن و برخورداری از سعادت و خوشبختی حق طبیعی من است. 

باور خود توانمندی و حرمت نفس دو ستون و بال اصلی عزت نفس هستند.

طبق تعاریف بالا چه بسیار انسان هایی که با ضعف در یکی از این دو عامل یا هر دو، خود را زیبنده زندگی سعادتمند نمی دانند. یا در برخورد با چالش ها و حل مسائل خود را کوچک و ناتوان می پندارند.

از ویژگی کسانی که باور خودتوانمندی در آن ها وجود دارد. این است که احساس می کنند زمام زندگی در دست آنهاست و کسانی که از احساس حرمت نفس برخوردار هستند. از یک ارتباط سالم با دیگران برخوردار می باشند این گونه اشخاص از سلامت روان برخوردارند.

حال اگر بخواهیم تعاریف بالا را در مورد عزت نفس جمع بندی کنیم و در یک جمله کوتاه آن را بیان نماییم می توانیم بگوییم که:

عزت نفس به معنای داشتن احساس صلاحیت و توانمندی برای کنار آمدن و حل نمودن چالش های زندگی و خود را شایسته ی خوشبختی در نظر گرفتن است.

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز سلام

برای دسترسی کامل به محتوای آموزشی باید کاربر ویژه آپورا شوید.

با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی آپورا، علاوه بر این درس به تمام محتوای عزت نفس دسترسی پیدا می کنید

همچنین با فعال کردن کاربر ویژه شما می توانید به تمامی درسها در آپورا دسترسی داشته باشید.

در درس‌های بعدی، به تدریج در مورد عزت نفس و اجزای آن بیشتر صحبت می کنیم.


ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.